CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Przyjazd technika 50
Pierwsza rozpoczęta godzina pracy technika 50 + sprzęt + materiały
Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy technika 50 + sprzęt + materiały
Przeniesienie instalacji światłowodowej 200 + materiały
Opłata za cesję 50

Podane ceny są cenami brutto.