Zasięg sieci internetowej

Aleksandrowice, Balice, Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Bibice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Budzyń, Cholerzyn, Burów

© Cybernet WMW 2003-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone