Wyłączenia awaryjne


Data i godzina
początku zdarzenia
Data i godzina
zakończenia zdarzenia
Rejon objęty awarią Szczegóły Status
16.07.2024
15:40
16.07.2024,
18:00
Gmina Zielonki, okolice Zelkowa Możliwe przerwy w dostępie do internetu. Zakończona
 17.07.2024,
04:20
1707.2024,
10:15
Klienci radiowi - Brzezic i okolice Możliwe przerwy w dostępie do usługi z powodu problemów z zasilaniem na jednej z baz radiowych. Zakończona

18.07.2024,
04:55

18.07.2024,
09:40
Klienci radiowi - Zelków i okolice Awaria zasilania bazy radiowej.

Zakończona

       

 


Wyłączenia planowane

Planowana
data i godzina
rozpoczęcia prac
Planowana
data i godzina
zakończenia prac
Rejon objęty pracami planowymi Szczegóły Status