Telefon stacjonarny

  ECO MINI 100 MIDI 250 MAXI 500
Abonament (zł brutto)
umowa na 24 miesiące
9,99 24,99 39,99 49,99
Abonament (zł brutto)
umowa na 12 miesięcy
14,99 29,99 44,99 54,99
Minuty w abonamencie
(do sieci stacjonarnych, krajowych)
0 100 250 500
Koszt
połączeń krajowych
(zł brutto/minuta)
wewnątrz sieci
CYBERNET WMW
0,00 0,00 0,00 0,00
do sieci stacjonarnych 1,35 0,14 0,11 0,09
do sieci komórkowych 2,09 0,48 0,36 0,23
Naliczanie Minutowe¹ Sekundowe² Sekundowe² Sekundowe³
Opłata instalacyjna
(zł brutto)
(usługa w pakiecie z internetem)
1,00 1,00 1,00 1,00
Faktura elektroniczna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

1 Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę połączenia w wysokości pełnej stawki minutowej.

2 Opłata naliczana jest za pierwszą rozpoczętą minutę połączenia w wysokości pełnej stawki minutowej, a następnie za każdą rozpoczętą 1 sekundę w wysokości 1/60 stawki minutowej.

3 Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości 1/60 stawki minutowej.

© Cybernet WMW 2003-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone