Aleksandrowice, Balice, Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Bibice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Budzyń, Cholerzyn, Burów