Młynka, Mników, Modlnica, Modlniczka, Morawica, Nawojowa Góra, Niegoszowice, Nielepice, Nowa Góra, Pękowice